ویژگی یک تهیه کننده خوب

1) عدم دلبستگی به اثر

تهیه کننده مطلوب نباید به اثر خود دل ببندد و مثلا اگر وسط کار فهمید که باید کار را تعطیل کند و بگذارد کنار، این کار را انجام دهد و نگوید حیف است هزینه کرده‌ام بگذار کامل تولید کنم. زیرا یک میلیارد ضرر وسط پروژه بهتر از ده میلیارد ضرر در انتهای پروژه و آبروریزی برای عوامل است.

2) تجربه عملی

اولین نیاز برای تهیه کننده در حال آموزش این است که آنچه را تئوری می‌آموزد در عمل هم تجربه کند. کارآموزی این فرصت را در اختیار او قرار می‌دهد تا آموخته هایش از عمل دور نباشد. برای این کار لزوما نباید از مدیر تولیدی سینمایی شروع کرد، بلکه می‌توان از تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی یا مستند آغاز کرد.

3) هدایتگری

تهیه کننده مطلوب باید هدایتگری کند اما کمترین دخالت را در اجرا انجام دهد.

4) داشتن مشاور

تهیه کنند قطعا امکان اشتباه دارد فلذا حتما باید مشاور داشته باشد البته کسی که تازه کار است فقط باید با یک مشاور شروع کند نه بیشتر تا به چند جهت کشیده نشود، چون کسی که کار اولی است، ایده دارد اما در ذهنش کامل شکل نگرفته که چه چیزی مطلوب است ونمی‌داند دقیقا چه می‌خواهد و گیج می‌شود اما یک تهیه کننده حرفه‌ای گاهی هفده مشاور هم دارد که هرکدام درباره یک حوزه خاص نظر می‌دهند تا تهیه‌کننده را به آن چیزی که می‌خواهد برسانند. مشاور جایی خوب است که تهیه کننده بداند چه چیزی می‌خواهد و به عوامل مدنظرش برسد و حال در راستای هدفش مشورت بگیرد.

5) جذب سرمایه

برای جذب سرمایه راه های مختلفی هست؛ با داشتن یک استاندارد اولیه و ساخت کار مطلوب نهادها و دولت، می‌توان جذب سرمایه نمود. اما کار اولی‌ها باید تبا هیه‌کننده یا کارگردانانی کار کنند که به واسطه حضور آنها سرمایه جذب شود.

6) پخش

برای پخش مافیا هست اما برای کار قوی همه خواهان هستند، کار متوسط را با لابی می‌توان پخش کرد و کار ضعیف اصلا خواهان ندارد.

7) علم به موضوع

تهیه کننده ای موفق است که درباره موضوع و چیزی که می‌سازد به علم و شناخت رسیده باشد تا بداند چه می‌خواهد و اشتباهات را به حداقل برساند.

8) تشخیص بودجه

تهیه کننده باید بتواند ارزش مالی اثر را به درستی تشخیص دهد، حتی اگر بی‌نهایت بودجه داشته باشد.

9) پیش تولید

مهم است که پیش تولید به طور کامل انجام شود و کوتاه نشود تا به طور دقیق بتوان محاسبات لازم برای تولید را انجام داد. این کار باعث می‌شود بازه‌ی تولید به بلندا نکشد و به تبع آن هزینه هم بسیار کمتر شود. ممکن است کاری هفت ماه پیش‌تولید لازم داشته باشد و عوامل کم کم اضافه شوند. اینجاست که تهیه کننده باید اوج هنر خود را نشان دهد.

10) شناخت مدیوم کاری

تهیه کنندگی سینمایی، تلویزیونی و مستند مسیرهای جداگانه دارند و تهیه کننده باید اینها را بشناسد.

مقالات مرتبط

سینما کلید پیشرفت

سینما رسانه است و رسانه مدیریت می‌شود! کم نیستند افرادی که معتقدند چه کسی گفته سینما وظیفه دارد فراتر از یک کالای مصرفی باشد، فراتر…