شیوه‌نامه

 • متقاضیان شرکت در فراخوان میبایست از میان روایتهای منتخب کتاب حوض خون، یک روایت را انتخاب و طرح داستانی آن، که به شیوه اقتباس برای تولید فیلمنامه یک اثر نمایشی اعم از فیلم کوتاه، نیمهبلند و بلند نوشته شده است را در قالب مشخص شده ارسال نمایند.
 • منظور از طرح داستانی فراخوان، ایده بسط یافتهای است که علاوه بر داشتن قواعد داستانی و درام، برای تولید یک اثر نمایشی تهیه و تدوین ‌شده استاین طرح همانند فیلمنامه به توصیف، فضاسازی، نگارش دیالوگها و ارائه نقاط عطف در داستان میپردازد ولی از قواعد ساختاری فیلمنامه نظیر ارائه صحنهها به صورت جداگانه و یا ذکر دیالوگها پیروی نمیکند.
 • لازم به ذکر است برای شرکت در فراخوان نیاز به دانش قبلی در حوزه فیلمنامه‌نویسی نیست؛ اصولا هنر قصه‌گویی یک استعداد است که در کنار آموزش و تمرین پخته و پرورده می‌شود. داوری در این بخش نیز بر همین ملاک استوار است و اعضای هیئت داوری افراد را بر اساس استعدادشان قضاوت می‌کنند.
 • قالب ارسال طرح داستانی فراخوان شامل دو بخش است که تکمیل هر دو ضرورت دارد:
  • بخش اول خلاصه طرح داستانی:
   • در این بخش بهصورت مختصر (حداکثر ۳۰۰ کلمه) خلاصه طرح داستانی خود را بیان کنید.
  • بخش دوم طرح تفصیلی:
   • در این بخش بهصورت مفصل و با بیانی ساده (محدودیت برای آثار کوتاه حداکثر ۲۰۰۰ کلمه و برای آثار بلند حداکثر ۳۰۰۰ کلمه)به جزئیات داستان خود بپردازید و مؤلفههای اصلی داستان خود شامل آغاز، میانه، پایان، شخصیت(های)داستانی، موقعیت داستانی و… را شرح و توصیف کنید.
 •  فایل روایت‌های منتخب کتاب حوض خون در ادامه قابل مشاهده است.
 • طرح نوشته شده میتواند بهصورت اقتباس آزاد و یا وفادار باشد.(در اقتباس آزاد اضافه کردن شخصیتهای داستانی،موقعیتهای جدید، ترکیب وقایع در چند روایت‌ و… تا زمانی که به شیرازه و چارچوب اصلی داستان آسیبی وارد ننماید مجاز میباشد.)
 • آثار دریافت شده توسط داوران فراخوان ارزیابی میشود؛ طرح‌های برگزیده با حمایت مدرسهراه و شرکت در دوره آموزشی، با تدریس استاد هادی مقدم‌دوست به منظور تولید فیلمنامه نهایی راهنمایی میشوند.
 • آثار ارسالی به شرط کسب استانداردهای لازم برای تولید اثر معرفی می‌گردند.

آموزش

همانطور که بیان شد این فراخوان به دنبال جذب هنرجویانی است که ذاتا قصه‌گو هستند و استعداد این حرفه محسوب می‌شوند. پذیرفتگان این فراخوان به منظور پرورش اثر و تکمیل مهارت‌هایشان، به مرحله آموزشی راه پیدا می‌کنند. این دوره با حضور هادی مقدم‌دوست، برگزار می‌شود.

حمایت از تولید

هنرجویان راه‌یافته به مرحله آموزشی در پایان دوره موظف به تحویل طرح فیلمنامه نهایی خود هستند؛ این آثار ارزیابی شده و آثار برتر برای تولید حمایت خواهند شد.منظور از حمایت در وهله اول، خرید حقوقی اثر هنرمند است و در وهله دوم راه‌یابی اثر به مرحله تولید خواهد بود؛ به این منظور طرح‌های برتر توسط مجموعه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خریداری خواهد شد. همه طرح‌های خریداری شده الزاما به مرحله تولید نمی‌رسند.

زمان بندی

 • آخرین مهلت ارسالتا تاریخ  22 بهمن‌ماه ۱۴۰۱
 • داوری آثار و اعلام نتایج: هفته اول اسفندماه ۱۴۰۱
 • دوره آموزشی: متعاقبا اعلام خواهد شد.

قوانین

 • حداقل سن مجاز برای شرکت در فرخوان ۱۸ سال می‌باشد.
 • هر نفر میتواند فقط یک اثر را برای فراخوان ارسال نماید.
 • اثر ارسالی نباید به مؤسسه و نهادی تعلق داشته باشد. (فروخته،‌ یا حق انتشار برای آن باشد)
 • شرکت در فراخوان به معنای پذیرفتن قوانین آن خواهد بود.