ایندیزاین، پروژه، دوره آموزشی، مهارتی، حسین شهریاری، مدرسه راه، حسینیه هنر