نـمـونـه آثـار

پادکست

حداکثر دو اپیزود 10 دقیقه ای یا یک اپیزود 20 دقیقه ای و حداقل یک اپیزود 10 دقیقه ای. به عنوان نمونه میتوانید پادکست زیر  را گوش کنید.

مینی مستندهای تحقیقی

ویدئویی تحقیقی به همراه ارائه مستندات و فکت ها پیرامون یکی از موضوعات فراخوان با حداقل زمان 5 دقیقه و حداکثر زمان 15 دقیقه. به عنوان نمونه میتوانید ویدئو زیر را تماشا کنید

جستار نویسی، یادداشت بـــلـنــد و مـقــــــاله کــــوتـاه

حداقل محتوای شما 5 صفحه A4 با فونت رسمی 12 و حداکثر آن 15 صفحه باشد. برای نمونه میتوانید یادداشت زیر را مطالعه فرمایید