تا پایان مهلت ثبت نام

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شنبه 7 اکتبر 2023، خورشید در حالی از فراز بلندی‌های جولان به سرزمین زیتون تابید که نیروهای مقاومت حماس سوار بر پارا گلایدر بر فراز آسمان سرزمین‌های اشغالی، جایی که قرار بود گنبد آهنین اجازه تحرک هیچ جنبنده‌ای را در آن ندهد،  در حال پرواز بودند. این شوک خبری خیلی سریع چرت اربابان نظم فعلی جهانی را پاره کرد و حالا 30 روزی هست که تمام بازیگران خرد و کلان این شطرنج قدرت به کم و کیف دنیای پسا طوفان الاقصی می اندیشند. تا قبل از آن شنبه طوفانی شاید صحبت درباره مفاهیمی مانند نظم نوین جهانی و افول آمریکا و نظم آمریکا محور با استهزاء به اصطلاح روشنفکران و حتی بسیاری از آحاد جامعه روبرو می‌شد، اما امروز و بعد از فرو ریختن هیمنه آن دژ مستحکم غرب در برابر توحش آسیا (اسرائیل) شرایط تغییر کرده است. اکنون شاید بتوان بسیار راحت‌تر از گذشته از آن مفاهیم سخن گفت و جامعه را به سمت برنامه‌ریزی برای نظم بعدی سوق داد. 

ما در این فراخوان و دوره آموزشی بعد از آن، تلاش داریم به این سوال پاسخ دهیم که اولاً آیا نظم جهانی فعلی به سمت تغییر و تحول گام برمی‌دارد و اگر جواب این سوال آری است، وظیفه دستگاه سیاست خارجی ایران در این دوره گذار چیست؟ آیا وضعیت فعلی آن متناسب با این فرصت کم نظیر تاریخی است؟