شیوه‌نامه

  • متقاضیان شرکت در فراخوان میبایست از میان روایتهای منتخب کتاب سرباز روز نهم، یک روایت را انتخاب و فیلمنامه کامل آن را به شیوه اقتباس در قالب فیلم کوتاه 100 ثانیه الی 20 دقیقه‌ای ارسال نمایند.
  • لازم به ذکر است برای شرکت در فراخوان لزوما نیاز به دانش قبلی در حوزه فیلمنامه‌نویسی نیست؛ اصولا هنر قصه‌گویی یک استعداد است که در کنار آموزش و تمرین پخته و پرورده می‌شود. هر هنرجوی مستعدی که توسط هیئت داوران برگزیده شود متناسب با سطح آموزشی خود پشتیبانی خواهد شد.
  • قالب ارسال فیلمنامه داستانی فراخوان شامل دو بخش است که تکمیل هر دو ضرورت دارد:
   • بخش اول خلاصه طرح داستانی:
    • در این بخش بهصورت مختصر (حداکثر 5 خط) خلاصه طرح داستانی خود را بیان کنید. برای آموزش شیوه‌ی نگارش طرح 5 خطی، اینجا کلیک کنید.

  توجه: طرح‌هایی که در طرح پنج خطی نقص داشته باشند از همان ابتدا کنار گذاشته خواهند شد، این قسمت مهم‌ترین بخش فیلمنامه ارسالی شما خواهد بود.

   • بخش دوم فیلمنامه کامل:
    • در این بخش بهصورت کامل و با رعایت قواعد شکلی اقدام به نگارش فیلمنامه‌ نمایید.
  •  فایل روایت‌های منتخب کتاب سرباز روز نهم در ادامه قابل مشاهده است.
  • طرح نوشته شده میتواند بهصورت اقتباس آزاد و یا وفادار باشد. در اقتباس آزاد اضافه کردن شخصیتهای داستانی،موقعیتهای جدید، ترکیب وقایع در چند روایت‌ و مواردی از این دست تا زمانی که به شیرازه و چارچوب مضمونی داستان آسیب جدی وارد ننماید مجاز می‌باشد. از سوی مقابل رونوشت از متن کتاب بدون هیچ گونه تغییر و به دور از بیان دراماتیک فاقد ارزش در مرحله داوری خواهد بود.
  • آثار دریافت شده توسط داوران فراخوان ارزیابی میشود؛ طرح‌های برگزیده با حمایت مدرسهراه و شرکت در دوره آموزشی، با تدریس اساتید برجسته فیلمنامه‌نویسی به منظور تولید فیلمنامه نهایی راهنمایی خواهند شد.
  • آثار ارسالی به شرط کسب استانداردهای لازم برای تولید اثر معرفی می‌گردند.

  آموزش

  همانطور که بیان شد این فراخوان به دنبال شناسایی هنرجویانی است که ذاتا قصه‌گو هستند و استعداد این حرفه محسوب می‌شوند. منتخبان اولیه فراخوان به مصاحبه دعوت خواهند شد و پس از پذیرش نهایی ، به مرحله آموزشی راه پیدا می‌کنند. این دوره با حضور اساتیدی نظیر هادی مقدم‌دوست، عباس هادیان و سید محمد حسینی برگزار می‌شود. پیش از شروع دوره به منتخبین نهایی سفارش نگارش یک فیلم کوتاه داده خواهد شد.

  حمایت از تولید

  هنرجویان راه‌یافته به مرحله آموزشی در پایان دوره موظف به تکمیل و اصلاح فیلمنامه نهایی فیلم کوتاه خود هستند؛ این آثار ارزیابی شده و آثار برتر برای تولید حمایت خواهند شد.منظور از حمایت در وهله اول، خرید حقوقی اثر هنرمند است و در وهله دوم راه‌یابی اثر به مرحله تولید خواهد بود؛ به این منظور طرح‌های برتر توسط مجموعه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خریداری خواهد شد. همه طرح‌های خریداری شده الزاما به مرحله تولید نمی‌رسند. همکاری مجموعه با نویسندگانی که اثرشان مورد پذیرش قرار می‌گیرد ادامه خواهد یافت.

  زمان بندی

  • آخرین مهلت ارسالتا تاریخ  15 اردیبهشت 1403
  • داوری آثار و اعلام نتایج:  اردیبهشت و خرداد 1403
  • دوره آموزشیمتعاقبا اعلام خواهد شد.

  قوانین

  • حداقل سن مجاز برای شرکت در فرخوان ۱۸ سال می‌باشد.
  • هر نفر میتواند فقط یک اثر را برای فراخوان ارسال نماید.( همچنین در صورت سابقه نگارش، میتواند بهترین اثری که تاکنون نگارش کرده است را بفرستد.)
  • اثر ارسالی نباید به مؤسسه و نهادی تعلق داشته باشد. (فروخته،‌ یا حق انتشار برای آن باشد)
  • شرکت در فراخوان به معنای پذیرفتن قوانین آن خواهد بود.