تشخیص مشخصات رایانه

دکمه استارت (start) را بزنید و “system Information” را جست‌و‌جو نمایید.

برنامه System Information را باز نمایید.

مشخصات CPU و RAM شما قابل مشاهده است.

با ورود به بخش Components و کلیک روی Display مشخصات گرافیک شما رو به روی ایتم Name قابل مشاهده است.